หน้าหลักข่าวสารและกิจกรรม

BCN UPS ส่งทีมวิศวกรอบรม UPS เชิงลึก กับ UPS RIELLO AROS จากประเทศอิตาลี

BCNUPS ส่งทีมวิศวกรอบรม UPS เชิงลึก กับ UPS RIELLO AROS จากประเทศอิตาลี ณ.ที่เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน.