หน้าหลักข่าวสารและกิจกรรม

UPS BCN ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 60 KVA ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

UPS BCN ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 60 KVA จำนวน 2 เครื่องให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ตรัง