หน้าหลักข่าวสารและกิจกรรม
December 13, 2012 
BCN UPS ติดตั้งและ ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 200 เควีเอ ให้กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
December 11, 2012 
UPS BCN ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 60 KVA ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
December 04, 2012 
BCN UPS ส่งทีมวิศวกรอบรม UPS เชิงลึก กับ UPS RIELLO AROS จากประเทศอิตาลี
December 02, 2012 
UPS BCN จัดกิจกรรมการแสดงพนักงานประจำปี 2555
November 30, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ จัดกิจกรรมท่องเทียวประจำปี จังหวัดกาญจนบุรี
September 08, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ ได้จัดอบรมสัมมนาฝ่ายขายและการตลาด
May 18, 2012 
BCN ให้สัมภาษณ์รายการ ตาถึง ทาง ททบ.5
March 13, 2012 
UPS-BCN-ร่วมจัดกิจกรรมงาน-IT-ADVICE-สาขาสุราษฎร์ธานี
March 10, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ แจกทอง ADVICE จังหวัด สงขลา
March 03, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ แจกทอง ADVICE สาขาพัทลุง