หน้าหลักข่าวสารและกิจกรรม
December 24, 2012 
UPS BCN จัดอบรมสัมนาทีมขายและการตลาด เครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นโฉมใหม่และทันสมัยในยุคแห่งปี ณ.โรงแรมเอสซีปาร์ค
December 17, 2012 
BCN UPS ส่งมอบเครื่องพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 100KVA จำนวน 4 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา
December 13, 2012 
BCN UPS ติดตั้งและ ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 200 เควีเอ ให้กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
December 11, 2012 
UPS BCN ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 60 KVA ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
December 04, 2012 
BCN UPS ส่งทีมวิศวกรอบรม UPS เชิงลึก กับ UPS RIELLO AROS จากประเทศอิตาลี
December 02, 2012 
UPS BCN จัดกิจกรรมการแสดงพนักงานประจำปี 2555
November 30, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ จัดกิจกรรมท่องเทียวประจำปี จังหวัดกาญจนบุรี
September 08, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ ได้จัดอบรมสัมมนาฝ่ายขายและการตลาด
May 18, 2012 
BCN ให้สัมภาษณ์รายการ ตาถึง ทาง ททบ.5
March 13, 2012 
UPS-BCN-ร่วมจัดกิจกรรมงาน-IT-ADVICE-สาขาสุราษฎร์ธานี