หน้าหลักข่าวสารและกิจกรรม
November 30, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ จัดกิจกรรมท่องเทียวประจำปี จังหวัดกาญจนบุรี
September 8, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ ได้จัดอบรมสัมมนาฝ่ายขายและการตลาด
May 18, 2012 
BCN ให้สัมภาษณ์รายการ ตาถึง ทาง ททบ.5
March 13, 2012 
UPS-BCN-ร่วมจัดกิจกรรมงาน-IT-ADVICE-สาขาสุราษฎร์ธานี
March 10, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ แจกทอง ADVICE จังหวัด สงขลา
March 3, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ แจกทอง ADVICE สาขาพัทลุง
February 23, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ แต่งตั้งตัวแทนจำหนาย ADVICE จังหวัดสุราษฎร์ธานี
February 20, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ ฉลองยอดขาย
February 19, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟ เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท ADVICE
February 10, 2012 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ADVICE จังหวัดเพชรบุรี