หน้าหลักข่าวสารและกิจกรรม
December 31, 2010 
BCN UPS Happy New Year 2553
September 08, 2011 
UPS BCN เครื่องสำรองไฟฟ้า ทำบุญบริษัทเพื่อสิริมงคล
February 01, 2010 
BCN แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายให้ AP SINE INTERNATIONAL CO.,LTD. เป็นศูนย์บริการ Service และตัวแทนจำหน่ายที่
เซียร์รังสิต
January 28, 2010 
UPS BCN ได้รับรางวัล Gold Award สำหรับ Model HP9000 Series
December 13, 2009 
BCN UPS เปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ที่จังหวัดตรัง
December 01, 2009 
BCN UPS ได้เปิดตัวศูนย์บริการแห่งใหม่ ที่จังหวัด ศรีสะเกษ
November 07, 2009 
PS BCN ร่วมเปิดงานดิจิตอล ไอซีที จ.เชียงใหม่
November 07, 2009 
BCN แต่งตั้งให้ ร้านวอร์แรนตี้คอมพิวเตอร์ จ.สุรินทร์เป็น ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ BCN
October 17, 2009 
BCN เปิดศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย จ.ระนอง
September 30, 2009 
UPS BCN เปิดตัวเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดในงานชมรมไอทีนคร